Είσοδος ΧρήστηΤεχνικές PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2010 18:19


ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ / ΠΡΟΦΟΡΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 


ΣΤΑΣΕΙΣ

 

 • Jhoon Bee Jaseh / Τσούν-Μπι Τζασέ / Στάση Ετοιμότητας
 • Chun Gul Jaseh / ΤσόνΓκούλ Τζασέ / Μπροστινή Στάση
 • Hu Gul Jaseh / ΧούΓκουλ Τζασέ / Βάρος στο Πίσω Πόδι
 • Kee Ma Jaseh / ΚιμάΤζασέ / Πλάγια στάση - Δάκτυλα μέσα
 • Sa Ko Rip Jaseh / Σαγορίπ Τζασέ / Πλάγια Στάση - Δάκτυλα έξω
 • Kyo Cha Rip Jaseh / ΚιόΣαΡίπ Τζασέ / Σταυρωτά Πόδια - Λυγισμένα
 • Bal Cha Gi Jhoon Bee / Μπάλ-Τσάκι Τσούν-Μπι / Στάση ετοιμότητας για λακτίσματα
 • Yup Cha Gi Jhoon Bee / Γιόπ-Τσάκι Τσούν-Μπι / Στάση ετοιμότητας για πλάγια λακτίσματα
 • Dae Ryun Jhoon Bee / Ντά-ριόν Τσούν –μπι / Θέση - Στάση ελεύθερου αγώνα

 


 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ

 • Ha Dan Mahk Kee / Χαντάν-Μακί / Χαμηλή Απόκρουση
 • Sang Dan Mahk Kee / Σάνγκ-Νταν-Μακί / Ψηλή Απόκρουση
 • Choong Dan Kong Kyuk / Τσούνγκ-Ντάν-Κουνγιόκ / Μεσαία Μπουνιά
 • Sang Dan Kong Kyuk / Σάνγκ-Νταν-Κουνγιόκ / Ψηλή Μπουνιά
 • Wheng Jin Kong Kyuk  / ΓουένγκΤζίν Κουνγιόκ / Πλάγια Μπουνιά
 • Ahneso Pahkuro Mahk Kee  / Ανέσο-Πακαρο-Μακί / Μέσα-Έξω Απόκρουση
 • Pahkeso Ahnuro Mahk Kee / Πακέσο-Ανερο-Μακί / Έξω-Μέσα Απόκρουση
 • Sang Soo Hadan Mahk Kee / ΣάνγκΣου-ΧάντανΜακί / Διπλή Χαμηλή Απόκρουση
 • Sang Soo Sang dan Mahk Kee / ΣάνγκΣου-ΣάντανΜακί / Διπλή Ψηλή Απόκρουση
 • Soo Do Kong Kyuk / Σούντο-Κουνγιόκ / Χτύπημα με την Κόψη του χεριού
 • Yuk Soo Do Kong Kyuk / Γιόκ-Σουντο-Κουνγιόκ / Χτύπημα με την κόψη του χεριού
 • Kwan Soo Kong Kyuk / Κουάνγκ-Σου-Κουνγιόκ / Χτύπημα Καρφωτό με τα δάκτυλα
 • Pahl-Koop Kong Kyuk  / Παλ-Κουπ Κουνγιόκ / Χτύπημα με τον Αγκώνα
 • Jang Kwon Kong Kyuk / ΤζάνγκΚουάν-Κουνγιόκ / Χτύπημα με την Παλάμη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΔΙΩΝ – ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ

 • Bal Cha Ki Jhoon Bee / Μπάλ-Τσάκι-Τσούν Μπι / Στάση Ετοιμότητας για Λακτίσματα
 • Ahp Podo Oll Ri Gi / Άπο-Ντορικί / Ευθεία επάνω
 • Ahp Cha (Nut) Gi / Άπ-ΤσαΚι / Μπροστινή Σπρωχτή
 • Ahneso Pahkuro Cha Gi / Ανέσο-Πακαρό-Τσακί / Μέσα-Έξω Μπροστινή Ψηλή
 • Pahkeso Ahnuro Cha Gi / Πακέσω-Ανερο-Τσακί / Έξω-Μέσα Μπροστινή Ψηλή
 • (Ahp) Dollyo Cha Gi / (Άπ) Ντόλιο Τσακί / Μπροστινή Γυριστή-Κυκλική
 • Yup Cha Gi / Γιόπ ή Γιάπ Τσακί / Μπροστινή Πλάγια-Κοφτή
 • Dwi Cha Gi / Ντουί Τσακί / Πίσω Λάκτισμα
 • Edan Ahp Cha Nut Gi / Ίνταν Απ-Τσακί / Εναέρια Μπροστινή, ευθεία
 • Edan Dollyo Cha Gi / Ίνταν Ντόλιο Τσακί / Εναέρια Μπροστινή, γυριστή
 • Dwi Ahneso Pahkuro Cha Gi / Ντουί Ανέσο Πακερό Τσακί / Γυριστή Ανέσο από πίσω
 • Dwi Dollyo Cha Gi / Ντουί Ντόλιο Τσακί / Γυριστή Ντόλιο από πίσω

 


 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2010 18:20
 
© 2008 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Joomla Template by vonfio.de
Copyright © 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..